Bijbelkringen

Binnen de Bijbelkring staat het Woord van God centraal. Met een groep van ongeveer zes tot acht leden wordt er gedurende een heel collegejaar elke twee weken een avond studie gedaan naar een bepaald Bijbelgedeelte. Er wordt gezocht naar de betekenis van het deel en een toepassing voor ons in de omgeving waarin we staan.

We staan dit jaar stil bij Jesaja. Deze profeet profeteerde in de tijd van de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia van Juda en bevat veel bekende en onbekende teksten. Jesaja stelt verschillende thema’s aan de orde, die we bestuderen in het licht van andere Bijbelgedeelten en eventuele aanvullende literatuur.

Voor de kringen is er elk jaar een Bijbelkringmentor. Kringen kunnen de mentor bereiken voor vragen waar ze zelf niet uitkomen.

Naast de bestudering van de Bijbel, is een vast onderdeel van een Bijbelkringavond het rondje ‘wel en wee’. Tijdens dit moment kunnen leden delen hoe het met hen gaat, waar ze dankbaar voor zijn en waar ze tegenaan lopen. We proberen elkaar zo te steunen en we bidden voor elkaar.