Bijbelkring

Binnen de Bijbelkring staat het Woord van God centraal. Met een groep van ongeveer acht leden wordt er gedurende een heel studiejaar elke twee weken een avond studie gedaan naar een bepaald Bijbelgedeelte. Er wordt gezocht naar de betekenis van het deel en een toepassing voor ons in de omgeving waarin we staan.

Tijdens het jaar 2019/2020 staat het Bijbelboek Handelingen centraal. In dit Bijbelboek komen verschillende thema’s naar voren, die in het licht van andere Bijbelgedeelten en eventueel aanvullende literatuur worden bestudeerd.

Voor de kringen is er elk jaar een mentor, die open staat voor vragen waar de kring niet uit komt.