Genootschappen

Op de studiekringen wordt een groot aantal verschillende thema’s bestudeerd. Dit kan van theologische, culturele, filosofische of elke andere aard zijn. Bekende en minder bekende werken uit heden en verleden worden gelezen als oriëntatie binnen het thema, en komen tijdens de kringavonden aan bod.