Ongeveer eens in de maand komen we met de hele vereniging samen om te eten. Dit zijn zogenaamde ‘officiële maaltijden’, waar soms een speciaal thema aan gekoppeld wordt. Zo hebben we elk jaar een Sinterklaasmaaltijd, een Kerstmaaltijd en een Valentijnmaaltijd. Tijdens deze maaltijden staat een thema centraal, door bijvoorbeeld een bezoekje van Sint Nicolaas, een vertelling van een kerstverhaal of een ‘speed-datemaaltijd’. Veder hebben we ook maaltijden die niet aan een thema verbonden zijn. Dan worden uitgebreide tafelgesprekken gevoerd over allerlei onderwerpen en houden de eerstejaars hun eerstejaarsrede. De maaltijd is een gezellig onderdeel van het verenigingsleven waarbij de amicitia hoogtij viert!