Eens in de maand komen we in groepjes van ongeveer 8 leden samen om een specifiek onderwerp te bestuderen. Deze onderwerpen kunnen heel uiteenlopend zijn: onderwerpen over theologie, cultuur, filosofie, wetenschap, maatschappij of onderwerpen van een andere aard. Bekende en minder bekende werken uit heden en verleden worden gelezen als oriëntatie binnen het thema en komen tijdens de kringavonden aan bod. Het bestudeerde en/of geoefende materiaal wordt besproken tijdens de studiekring, waardoor je met en van elkaar allerlei dingen kunt leren. Ontzettend interessant!

Thema’s die dit jaar aanbod komen tijdens de studiekringen zijn onder andere: ‘C.S. Lewis’, ‘Geestdrift’, ‘Psychologie’, ‘De onbekende Bijbel – een reis langs de apocriefen’, ‘Israël’, ‘Veranderende tijden’, ‘Evolutiebiologie’, ‘Eetgewoontes en cultuur’ en een boekenkring.

Eerstejaarsleden volgen de ‘Eerstejaarsstudiekring’. Met jaargroepsgenoten bestudeer je onderwerpen als ‘geloof en wetenschap’, ‘student en kerk’, ‘geloof en twijfel’ en bestudeer je de gereformeerde grondslag (de drie formulieren van Enigheid).