Er zijn verschillende weekenden waarin we met elkaar weggaan. We zoeken de gezelligheid op in het prachtige Nederland zelf. Verdieping, amicitia en cultuur staan voorop! Zo is er ieder jaar in oktober de Wageningse Weekwisseling (WWW), die vooral op integratie van nieuwe leden gericht is. Jaarlijks wordt er eveneens een zogenaamd WSAC-weekend gehouden, waarin binnen Wageningen diverse activiteiten rond een bepaald onderwerp gehouden worden. Last but not least is er ieder jaar in mei het diesweekend, waarin we de verjaardag van de vereniging vieren!

Tenslotte wordt er elk jaar tijdens de zomervakantie een vakantie georganiseerd. Dit is soms een vakantie binnen Nederland, maar meestal zoeken we zonniger oorden op!