Identiteit

Dei Gratia is het dispuut van de C.S.F.R. in Wageningen. De Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato is een christelijke studentenvereniging met de Bijbel en de drie formulieren van enigheid als basis. Leden van de vereniging studeren voornamelijk aan Wageningen Universiteit en de Christelijke Hogeschool Ede.

Ontmoeting

De vereniging is bedoeld om christelijke studenten bij elkaar te brengen. Dit levert vaak goede vriendschappen op. De mores, ofwel gebruiken, dragen bij aan de saamhorigheid en gezelligheid.

Overtuiging

De bijbelkringen zijn een vast onderdeel van het verenigingsleven. De overtuiging dat God dezelfde blijft in wisselende culturen, daagt uit tot studie en toerusting. We zijn jong in een eeuwenoude traditie die het waard is om levend te houden.

Ontplooiing

Door studeren word je gevormd. Tijdens je studententijd is het goed om je breed te ontwikkelen. Tijdens lezingen en studiekringen kun je je verdiepen in politiek, cultuur, filosofie of ethiek. Dingen organiseren hoort hier ook bij. Deel uit maken van een commissie of een bestuur verrijkt je.