Over Dei Gratia

Bijbelkringen

Binnen de Bijbelkring staat het Woord van God centraal. Met een groep van ongeveer zes tot acht leden wordt er gedurende een heel collegejaar elke twee weken een avond studie gedaan naar een bepaald Bijbelgedeelte. Er wordt gezocht naar de betekenis van het deel en een toepassing voor ons in de omgeving waarin we staan.
Voor de kringen is er elk jaar een Bijbelkringmentor. Kringen kunnen de mentor bereiken voor vragen waar ze zelf niet uitkomen. Naast de bestudering van de Bijbel, is een vast onderdeel van een Bijbelkringavond het rondje ‘wel en wee’. Tijdens dit moment kunnen leden delen hoe het met hen gaat, waar ze dankbaar voor zijn en waar ze tegenaan lopen. We proberen elkaar zo te steunen en we bidden voor elkaar.

Studiekringen

Eens in de maand komen we in groepjes van ongeveer 8 leden samen om een specifiek onderwerp te bestuderen. Deze onderwerpen kunnen heel uiteenlopend zijn: onderwerpen over theologie, cultuur, filosofie, wetenschap, maatschappij of onderwerpen van een andere aard. Bekende en minder bekende werken uit heden en verleden worden gelezen als oriëntatie binnen het thema en komen tijdens de kringavonden aan bod. Het bestudeerde en/of geoefende materiaal wordt besproken tijdens de studiekring, waardoor je met en van elkaar allerlei dingen kunt leren. Ontzettend interessant!
Eerstejaarsleden volgen de ‘Eerstejaarsstudiekring’. Met jaargroepsgenoten bestudeer je onderwerpen als ‘geloof en wetenschap’, ‘student en kerk’, ‘geloof en twijfel’ en bestudeer je de gereformeerde grondslag (de drie formulieren van Enigheid).

Lezingen

Ieder jaar wordt er zes keer een lezing georganiseerd door de Themacie, waarin een lector met kennis van zaken de vereniging wat probeert bij te brengen over een bepaald thema. De Themacie bereidt één of twee thema´s voor die door het jaar besproken worden. Na de lezing is er bij een borrel de gelegenheid gezellig samen door te discussiëren over het onderwerp. Verschillende onderwerpen die we onlangs behandeld hebben zijn: ‘De psychologie van religie’, ‘Kierkegaard’, ‘Het volk van Israel’ en momenteel behandelen we het thema: ‘Idealen herbepalen’ Wilt u ook een lezing bijwonen? Dat kan, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@csfrwageningen.nl!

Maaltijden

Ongeveer eens in de maand komen we met de hele vereniging samen om te eten. Dit zijn zogenaamde ‘officiële maaltijden’, waar soms een speciaal thema aan gekoppeld wordt. Zo hebben we elk jaar een Sinterklaasmaaltijd, een Kerstmaaltijd en een Valentijnmaaltijd. Tijdens deze maaltijden staat een thema centraal, door bijvoorbeeld een bezoekje van Sint Nicolaas, een vertelling van een kerstverhaal of een ‘speed-datemaaltijd’. Veder hebben we ook maaltijden die niet aan een thema verbonden zijn. Dan worden uitgebreide tafelgesprekken gevoerd over allerlei onderwerpen en houden de eerstejaars hun eerstejaarsrede. De maaltijd is een gezellig onderdeel van het verenigingsleven waarbij de amicitia hoogtij viert!

Weekenden en vakanties

Er zijn verschillende weekenden waarin we met elkaar weggaan. We zoeken de gezelligheid op in het prachtige Nederland zelf. Verdieping, amicitia en cultuur staan voorop! Zo is er ieder jaar in oktober de Wageningse Weekwisseling (WWW), die vooral op integratie van nieuwe leden gericht is. Jaarlijks wordt er eveneens een zogenaamd WSAC-weekend gehouden, waarin binnen Wageningen diverse activiteiten rond een bepaald onderwerp gehouden worden. Als laatst maar niet het minst is er ieder jaar in mei het diesweekend, waarin we de verjaardag van de vereniging vieren! Tenslotte wordt er elk jaar tijdens de zomervakantie een vakantie georganiseerd. Dit is soms een vakantie binnen Nederland, maar meestal zoeken we zonniger oorden op!