IFES

IFES staat voor ‘International Fellowship of Evangelical Students’ en wordt in 170 landen vertegenwoordigt. IFES-Nederland is een christelijke organisatie voor studenten. Wij geven hulp, ondersteuning en toerusting aan alle studenten met vragen over leven en geloof. We hebben expertise op het gebied van het verbinden van het verhaal van Jezus Christus met de levens van studenten.

“Onze visie is om studenten tot bloei te laten komen in gemeenschap, gevormd door het Evangelie, zodat zij impact hebben op de campus, in de kerk en in de maatschappij, tot eer van God.”

Als IFES studentenwerker ben ik sinds september 2022 aangehaakt bij DG. Mijn kerntaken als studentenwerker zijn:

  • Regelmatig aanwezig zijn op verenigingsactiviteiten zoals maaltijden, borrels, bijbelkringen, lezingen om de leden te leren kennen.
  • Toerusting d.m.v. workshops, lezingen en preken.
  • Beschikbaar voor ‘t bestuur op gebied van christelijk leiderschap.
  • Kringleiders en kringleden toerusten hoe een kring te leiden, bijbelstudie te maken en te geven.
  • Pastoraat. Leden zijn welkom voor een ‘bakkie met Imm’ om te bomen over kleine en grote levens- en geloofsvragen.
  • Leden inspireren tot een missionaire levenshouding.